Tập trung phòng, chống tham nhũng, giải quyết kịp thời các vụ khiếu nại, tố cáo
Cập nhật: 18:30 | 20/02/2020

 

 

(BGĐT) - Chiều 20-2, Thanh tra tỉnh Bắc Giang tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Các đồng chí: Dương Văn Thái, Chủ tịch UBND tỉnh; Lại Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự. 

Phát hiện, thu hồi nhiều tài sản

Năm 2019, ngành thanh tra tỉnh Bắc Giang đã thực hiện tốt nhiệm vụ trên các mặt công tác. Đã thực hiện 141 cuộc thanh tra hành chính tại 524 đơn vị, 298 cuộc thanh tra chuyên ngành đối với gần 1.600 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra phát hiện sai phạm với số tiền  27.378 triệu đồng và 30.307m2 đất. Trong đó yêu cầu thu hồi về ngân sách nhà nước 14.675 triệu đồng, giảm giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý bằng các biện pháp tài chính khác 12.703 triệu đồng. Xử lý hành chính 6 tập thể, 214 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 3 vụ việc có sai phạm. 

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái: Năm 2020 phải xử lý, giải quyết triệt để các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài.

Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đặc biệt, toàn ngành đã theo dõi, đôn đốc thực hiện thu hồi được số tiền sai phạm là 20.382 triệu đồng và 11.156 m2 đất các loại, xử lý bằng biện pháp tài chính khác là 18.382 triệu  đồng. Thanh tra tỉnh đã hoàn thành xây dựng Hệ thống phần mềm Quản lý, theo dõi các cuộc thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh; tăng cường kiểm soát các cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, tránh chồng chéo.  

Công tác tiếp dân, giải quyết KNTC có những chuyển biến tích cực. Đã tham mưu cho UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 9 văn bản chấn chỉnh, chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC). Năm 2019 đã xem xét, giải quyết xong 2.492 đơn, đạt 91%. Số lượt công dân khiếu kiện giảm so với năm trước. 

Trong công tác phòng, chống tham nhũng, ngành đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiều quy định, biện pháp. Thông qua thanh tra, giải quyết KNTC đã chuyển cơ quan điều tra 5 vụ việc có sai phạm.  

Thảo luận, các đại biểu tập trung bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Theo đó, toàn ngành tiếp tục thực hiện 100% cuộc thanh tra theo kế hoạch và các cuộc thanh tra đột xuất theo yêu cầu, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cùng cấp. Thực hiện nghiêm quy định về giám sát hoạt động của các đoàn thanh tra; không để xảy ra nhũng nhiễu, vi phạm. 

Theo dõi chặt chẽ việc triển khai thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, không để chồng chéo; không thanh tra, kiểm tra một doanh nghiệp quá 1 lần/năm (trừ khi có dấu hiệu vi phạm). Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ KNTC đông người, phức tạp, kéo dài. Giải quyết kịp thời các KNTC ngay từ khi mới phát sinh, nhất là liên quan đến nhân sự Đại hội Đảng các cấp. Nâng cao chất lượng công tác nắm bắt tình hình phát hiện tham nhũng. Tăng cường trách nhiệm đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ.

Nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái ghi nhận những kết quả của ngành đạt được, đồng thời đề nghị: Ngành thanh tra phải có kế hoạch khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra. Chủ động đề xuất một số cuộc thanh tra đột xuất tập trung vào các lĩnh vực “nhạy cảm” được dư luận xã hội quan tâm. Xây dựng kênh thông tin tiếp nhận những phản hồi của doanh nghiệp về thanh tra, kiểm tra.  

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái: Năm 2020 phải xử lý, giải quyết triệt để các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài.

 Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái tặng Bằng khen cho đồng chí Dương Văn Quang, Phó Chánh Thanh tra tỉnh.

Năm 2020 diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dự báo tình hình KNTC sẽ có diễn biến phức tạp. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành thanh tra tỉnh phải có bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tiếp dân, giải quyết KNTC, đặc biệt là tại cấp cơ sở. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp; nắm tình hình, tham mưu đề xuất xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, nhất là các vụ việc đông người. 

Trong năm 2020 phải xử lý, giải quyết triệt để các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài, tập trung vào các vụ việc mà Chủ tịch UBND tỉnh giao trách nhiệm trực tiếp cho Chánh Thanh tra tỉnh và Chủ tịch UBND một số huyện tại Quyết định giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Bên cạnh đó, đồng chí yêu cầu Thanh tra tỉnh tăng cường theo dõi, kiểm tra đột xuất trách nhiệm người đứng đầu các sở, ngành và cấp huyện, xã trong việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư. 

Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản nhắc nhở, phê bình những đơn vị không quan tâm hoặc thực hiện không tốt nhiệm vụ công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư. Tiếp tục giúp Chủ tịch làm tốt công tác đánh giá, chấm điểm xếp loại Chủ tịch các huyện, thành phố trong tiếp dân, giải quyết KNTC, thi hành quyết định KNTC đã có hiệu lực.

Thanh tra cấp huyện giúp Chủ tịch huyện, TP theo dõi, kiểm tra các phòng chuyên môn, UBND cấp xã trong tiếp dân, giải quyết KNTC. Chánh thanh tra cấp huyện phải tham mưu cho Chủ tịch huyện chấm điểm Chủ tịch UBND cấp xã (như Chủ tịch tỉnh đã làm với các ngành, huyện) trong công tác này. 

Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, chú trọng tập trung vào các lĩnh vực: Đầu tư xây dựng, quản lý và sử dụng đất đai, thu chi ngân sách, mua sắm công, chính sách xã hội…Tăng cường kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp, hành vi sách nhiễu người dân, doanh nghiệp; chống tham nhũng ngay trong lực lượng thanh tra. Khẩn trương tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Bộ Chỉ số chấm điểm công tác phòng chống tham nhũng đối với các huyện, thành phố. Rà soát lại đội ngũ cán bộ, kiên quyết xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu, “gợi ý” trong quá trình thi hành nhiệm vụ. 

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái: Năm 2020 phải xử lý, giải quyết triệt để các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài.

Đồng chí Trương Văn Nam, Chánh Thanh tra tỉnh tặng Giấy khen cho đại diện 10 tập thể xuất sắc.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh công nhận hai tập thể là phòng Nghiệp vụ 3 và nghiệp vụ 5 (Thanh tra tỉnh) đạt tập thể "Lao động xuất sắc". Đồng chí Dương Văn Quang, Phó Chánh Thanh tra tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Chánh Thanh tra tỉnh khen thưởng 10 tập thể và 36 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019.

 

Bắc Giang: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra
(BGĐT)-Sáng 4-10, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Bắc Giang chủ trì phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh tổ chức giao ban quý III-2019 kiểm điểm, đánh giá hoạt động kiểm tra, thanh tra trên địa bàn tỉnh, thảo luận phương hướng nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới.
 
Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Bắc Giang làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân vi phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm công chức
Thanh tra của Bộ Nội vụ vừa kết luận về việc thực hiện các quy định về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng, nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó từ đầu năm 2016 đến hết tháng 3-2019, thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Bắc Giang.
 
Tổng Thanh tra dự báo khiếu nại, tố cáo sẽ phức tạp trước Đại hội
Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái nhận định, trong thời gian tới, nhất là trong thời điểm diễn ra những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước như các kỳ họp của Trung ương, Quốc hội, Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, tình hình khiếu nại, tố cáo sẽ còn diễn biến phức tạp.
 
Thanh tra dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng làng nghề Mai Hương (Hiệp Hòa)
(BGĐT) - Trước thông tin chủ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng làng nghề Mai Hương, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) là Công ty cổ phần Xây dựng Đô thị số 1 (TP Hà Nội) chưa được giao, cho thuê đất nhưng đã tự ý chuyển nhượng đất cho các hộ sử dụng sai mục đích gây bức xúc dư luận, UBND tỉnh vừa quyết định thanh tra việc thực hiện dự án này. 
 
Luân chuyển định kỳ những vị trí nhạy cảm như thanh tra, kiểm toán
Kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức, viên chức thoái hóa, biến chất, vi phạm pháp luật; định kỳ luân chuyển những vị trí nhạy cảm, nhất là trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra.
 
Sở Y tế Bắc Giang đã khắc phục những hạn chế, thiếu sót sau kết luận của Thanh tra tỉnh
(BGĐT) - Sau đợt thanh tra trách nhiệm đối với giám đốc Sở Y tế trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao giai đoạn 2015-2017, ngày 26-10-2018 Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kết luận số 427/KL-TTr nêu rõ những kết quả, ưu điểm; đồng thời chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm và kiến nghị biện pháp khắc phục, xử lý.
 
Thu Phong
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái: Năm 2020 phải xử lý, giải quyết triệt để các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài.
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất