MTTQ vững bước cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Giang thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp *
Cập nhật: 15:12 | 18/07/2019

 

 

(BGĐT) - Phát biểu của đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

ảnh Bí thư, bài phát biểu, toàn văn, Đại hội MTTQ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIV

Đồng chí Bùi Văn Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Kính thưa đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam,

Kính thưa đồng chí Nguyễn Thanh Quất - Lão thành cách mạng, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc,

Thưa các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu Đại hội!

Thực hiện Điều lệ của MTTQ Việt Nam, hôm nay (18-7), MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang long trọng khai mạc Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là sự kiện quan trọng của MTTQ, các tổ chức thành viên và đông đảo đoàn viên, hội viên trong tổ chức mặt trận trên địa bàn tỉnh.

Chúng ta đã thấy rõ trong nhiều ngày tháng qua, dưới sự chủ trì của MTTQ, nhiều phong trào thi đua, các cuộc vận động xã hội thiết thực đã được phát động và triển khai hướng đến những mục tiêu rất cụ thể để chào mừng Đại hội.

Mục tiêu, kết quả của các phong trào gắn liền với đời sống, nguyện vọng mong mỏi của nhân dân như: nhà ở cho người nghèo, túi quà, tấm chăn cho người già, áo mới cho các em nhỏ mồ côi, những lời thăm hỏi, động viên nhau trong lúc khó khăn, hoạn nạn,… cùng rất nhiều và rất nhiều việc cụ thể khác.

Thông qua những việc làm, các phong trào có ý nghĩa xã hội sâu sắc, MTTQ và tổ chức thành viên ngày càng được quần chúng nhân dân tin tưởng và gắn bó; MTTQ và các tổ chức thành viên ngày càng đóng vai trò rất quan trọng, không chỉ làm cơ sở chính trị vững chắc của Đảng, mà còn là chỗ dựa rất đáng tin cậy của nhân dân về mặt tinh thần.

Với ý nghĩa đó, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang lần thứ XIV tiếp tục là sự kiện đánh dấu bước tiến mới của mặt trận các cấp trên con đường theo đuổi mục đích, tôn chỉ của mình. Với tất cả niềm vui và sự tin tưởng, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng Đại hội, chúc các vị đại biểu sức khỏe và hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công.

Kính thưa các vị đại biểu!

Cách đây 89 năm, chỉ sau vài tháng Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) ra đời, Đảng và Bác Hồ kính yêu đã nhận thấy, công cuộc lãnh đạo của Đảng muốn lật đổ chế độ phong kiến và thực dân, xây dựng một xã hội mới tiến bộ và hạnh phúc nhất thiết phải dựa vào sức mạnh của chính nhân dân mình, nhất thiết phải thu hút và tập hợp được các tầng lớp nhân dân lao động thành một lực lượng, thành một mặt trận thống nhất. Vào ngày 18-11-1930, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam được thành lập dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng. Đây là một sáng tạo tuyệt vời trong tầm nhìn và tư duy lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ về quần chúng được tập hợp lại thành một tổ chức chặt chẽ.

Thực tiễn lịch sử cách mạng 89 năm qua đã minh chứng, đặc biệt những lúc khó khăn, thử thách trong thế "ngàn cân treo sợi tóc" của đất nước thì sức mạnh và khả năng linh hoạt, sáng tạo của MTTQ là giải pháp tối ưu, tuyệt vời nhất để cách mạng Việt Nam tiếp tục đứng vững, tiến lên giành thắng lợi.

Kính thưa các vị đại biểu !

Chỉ còn ít ngày nữa, toàn Đảng, toàn dân ta sẽ kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ kính yêu đi xa và Người đã để lại cho chúng ta bản Di chúc thiêng liêng. Khác hẳn với các di chúc thông thường, ngay cả với các bậc vĩ nhân, còn Di chúc của Bác là cả một tư tưởng khát vọng, một niềm tin mãnh liệt vào hạnh phúc chiến thắng và tương lai, là một sự tổng kết kinh nghiệm mang tính tư duy triết lý có giá trị như một chân lý cho con đường đi lên của dân tộc ta.

Một trong những chân lý được tổng kết đó là "Đoàn kết, đại đoàn kết". Bác nói phải đoàn kết trong Đảng, đoàn kết nhân dân, đoàn kết quốc tế. Khi đoàn kết thật sự như keo sơn thì sức mạnh của một dân tộc sẽ trở nên vô địch, bất khả chiến bại.

Sáng lập, thành lập MTTQ Việt Nam, Đảng ta và Bác Hồ mong muốn không có gì khác hơn là nhằm đoàn kết dân tộc, đoàn kết toàn dân và mục đích không có khác hơn là giải phóng mọi áp bức, tất cả vì ấm no, tự do và hạnh phúc của nhân dân, tất cả vì một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần vào hòa bình, dân chủ và tiến bộ trên thế giới.

Kính thưa các vị đại biểu!

Những lời vừa rồi tôi nói trên đây không phải chỉ để phân tích những giá trị tư tưởng trong Di chúc của Bác, mà muốn lưu ý lại chúng ta về những giá trị cốt lõi trong tôn chỉ, mục đích của MTTQ kể từ khi ra đời, để làm cơ sở cho chúng ta nhìn lại, xem xét và đánh giá những gì chúng ta đã làm, cũng như những việc sẽ đặt ra cho hoạt động của MTTQ các cấp trong tỉnh thời gian tới.

Trên tinh thần đó, chúng ta nhận thấy trong thời gian qua, MTTQ các cấp trong tỉnh cũng như các tổ chức thành viên đã và đang hoạt động đúng hướng và đạt nhiều kết quả rất thành công. Kết quả nổi bật là:

Thông qua hoạt động, MTTQ và các tổ chức thành viên là các tổ chức chính trị - xã hội, các hội và đoàn thể ở các cấp đã bao phủ để thu hút hầu hết các tầng lớp nhân dân thuộc mọi thành phần, dân tộc, lứa tuổi tham gia với tư cách là đoàn viên, hội viên. Tùy theo tôn chỉ, mục đích thành lập, song tất cả các tổ chức đều thừa nhận sự lãnh đạo của Đảng, đều thừa nhận thể chế Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, đều cùng vì mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

Đây là cơ sở chính trị quan trọng nhất để các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được truyền bá, phổ biến thấm nhuần trong nhân dân. Chính vì vậy, mọi thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch muốn lật đổ chế độ ta đều thất bại; khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố vững chắc.

MTTQ cũng như các tổ chức thành viên đã có rất nhiều sáng kiến với hình thức đa dạng, sinh động trong tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động xã hội thiết thực để động viên, khích lệ nhân dân tham gia đẩy mạnh sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng các mô hình, điển hình, cách làm mới trên tất cả các mặt của đời sống sản xuất và xã hội.

Điển hình như: Phong trào thi đua ứng dụng kỹ thuật trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trong nông nghiệp, nhờ đó đã hình thành nhiều vùng sản xuất nông nghiệp nổi tiếng cả nước; phong trào dồn điền, đổi ruộng, hiến đất làm đường giao thông nông thôn; phong trào xây dựng nông thôn mới; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; phong trào vận động ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa, Tết vì người nghèo, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam… Có thể nói, nhiều và rất nhiều phong trào, không chỉ có quy mô chung toàn tỉnh mà từng lĩnh vực, từng đoàn thể, từng địa phương lại có các phong trào rất ý nghĩa và thiết thực.

Chỉ nói riêng phong trào làm đường giao thông nông thôn, nhân dân đã hưởng ứng, tự giác vận động hiến trên 150 ha đất, tháo dỡ hàng nghìn công trình tường rào, cây cối và đóng góp nhiều tỷ đồng trong hơn 2 năm (từ cuối năm 2017 đến hết năm 2019) để làm mới hơn 4.000 km đường. Hay như phong trào mang nghĩa cử rất cao đẹp là xây dựng nhà tình nghĩa tặng người nghèo, hiến máu nhân đạo, đã thật sự cứu giúp hàng vạn người vượt qua những khốn khó trong cuộc sống. Đây thực sự là tình thương theo nghĩa đồng bào đích thực của nhân dân ta.

Mặt khác, MTTQ và các đoàn thể nhân dân đã không ngừng phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tập hợp, tiếp thu rất nhiều ý kiến phong phú của nhân dân tham gia với Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách; đồng thời, từ thực tiễn kinh nghiệm của quần chúng đã rút ra được nhiều bài học tổng kết rất có ý nghĩa.

Vai trò của MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước ngày càng thiết thực thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, thông qua cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Cũng từ thực tiễn hoạt động quần chúng, đã có không ít cán bộ của MTTQ và các đoàn thể nhân dân, nhất là ở các cơ sở đã hết lòng, tận tụy, sâu sát cùng quần chúng nhân dân, đã thực sự tiên phong đi đầu làm tấm gương tiêu biểu, mẫu mực trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động xã hội.

Mấy năm qua, tình hình địa phương có rất nhiều chuyển biến tích cực, đời sống KTXH không ngừng phát triển. Tất cả thành tựu đó có vai trò rất to lớn của MTTQ và các đoàn thể nhân dân. Nhân dịp này, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trong nhiệm kỳ vừa qua.

Kính thưa các vị đại biểu!

Bối cảnh đất nước ta trong những năm qua không ngừng phải đối mặt với rất nhiều thách thức rất phức tạp. Các thế lực thù địch bên ngoài luôn tìm mọi thủ đoạn với nhiều phương thức triển khai nhằm lật đổ chế độ ta, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, gây hoài nghi vào chế độ.

Thực tiễn trong công tác lãnh đạo của Đảng và quản lý, điều hành của chính quyền các cấp cũng bộc lộ không ít hạn chế, yếu kém, đặc biệt là một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, xa rời thực tiễn, xa rời quần chúng.

Niềm tin của nhân dân vào khả năng lãnh đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền và cán bộ, đảng viên bị giảm sút. Do đó, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước chưa đến được với nhân dân. Lợi dụng quyền tự do, quyền dân chủ cũng có không ít những hành động phản kháng, bất tuân thủ chính sách, pháp luật. Quyền dân chủ và nhiều quyền lợi chính đáng của người dân ở chỗ này, chỗ kia chưa được tôn trọng.

Với tư cách là một bộ phận trong hệ thống chính trị, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội có trách nhiệm về vấn đề này. Việc phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước triển khai trong các tổ chức MTTQ và các đoàn thể nhân dân còn rất sơ sài, qua loa và không thường xuyên, cách làm xơ cứng và rập khuôn.

Công tác nắm bắt tiếng nói, nguyện vọng, góp ý của nhân dân với Đảng và chính quyền có lúc không đầy đủ, không khách quan. Nhiều phong trào, cuộc vận động thiếu sáng tạo, chưa kiên trì, còn sự gượng ép, bắt buộc. Một bộ phận cán bộ làm công tác vận động quần chúng nhưng rất ngại đi vận động, thuyết phục quần chúng, thiếu gương mẫu đi đầu để quần chúng noi theo. Bệnh thành tích, quan liêu, hình thức còn nặng nề trong hoạt động của một số tổ chức và cán bộ.

Kính thưa các vị đại biểu!

Từ nay đến năm 2020 là thời gian còn lại để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hoàn thành các mục tiêu của Đại hội XVIII của Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020. Mặc dù kết quả cho đến nay trên tất cả các lĩnh vực chính trị, KTXH đều đang tiến triển rất tích cực. Nhiều mục tiêu đã vượt xa so với kế hoạch dự kiến ban đầu. Tuy nhiên, chúng ta không chỉ dừng lại và thỏa mãn với những kết quả đạt được, bởi con đường mà chúng ta cần đến là rất lâu dài và khó khăn.

Mặt khác, bên cạnh kết quả chúng ta còn nhiều vấn đề phải sửa chữa, khắc phục và cố gắng. Năm 2020 là năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của toàn Đảng. Chặng đường 5 năm tới còn không ít khó khăn, thách thức trong bối cảnh quốc tế và trong nước đòi hỏi chúng ta phải sáng suốt vượt qua, tranh thủ thời cơ để tiến lên.

Phương hướng, nhiệm vụ của MTTQ tỉnh trong nhiệm kỳ tới có nhiều sáng tạo và mạnh dạn, tôi hoàn toàn nhất trí. Đại hội cần tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vào chương trình kế hoạch của nhiệm kỳ. Thay mặt Tỉnh ủy, tôi đề nghị Đại hội chú ý quan tâm một số vấn đề sau:

1. Nhân dân các dân tộc Bắc Giang rất trung thành và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết thống nhất rất cao. Tuy nhiên, MTTQ các cấp cần bàn cách làm về sự vận động, thuyết phục để không ngừng củng cố khối đại đoàn kết, mà trước hết củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng.

MTTQ phải sáng tạo trong cách tổ chức phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân. Kịp thời phát hiện những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động, các phần tử chống đối đứng đằng sau kích động nhân dân hoặc lợi dụng những quyền tự do, dân chủ, quyền khiếu nại, tố cáo, quyền đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực,… Cần phải phân biệt và giải thích cho nhân dân rõ đâu là sự thật và đâu là lợi dụng, đâu là hợp pháp và đâu là phi pháp. Những vấn đề này hiện nay cần phải làm tốt hơn.

2. MTTQ các cấp với vai trò là cơ sở chính trị của Đảng, là liên minh chính trị và phối hợp hành động của các đoàn thể chính trị - xã hội cần thường xuyên tham gia tích cực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, củng cố hệ thống chính trị vững chắc.

Thực tiễn trong những năm qua cho thấy, hầu hết các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đều được tổng kết từ thực tiễn. Do vậy, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cần thường xuyên lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp đề xuất của nhân dân với Đảng và Nhà nước, không ngừng chăm lo, bồi dưỡng quần chúng để bổ sung phát triển đảng viên và cán bộ của Đảng, nhất là ở cấp cơ sở hiện nay.

Năm 2020 là năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; năm 2021 là năm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Đây là 2 sự kiện rất quan trọng để MTTQ và các đoàn thể nhân dân có dịp tham gia tích cực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, phải thật sự dựa vào nhân dân để lựa chọn được những cán bộ, đảng viên tiêu biểu tham gia vào bộ máy lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp.

3. Những năm tới đây, tỉnh Bắc Giang hướng đến mục tiêu phát triển toàn diện và bứt phá trên các lĩnh vực KT-XH; đồng thời phát triển kinh tế với phát triển xã hội; tăng trưởng kinh tế, nâng cao thu nhập phải gắn liền với cải thiện đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.

Bên cạnh sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp, MTTQ và các đoàn thể nhân dân cần đẩy mạnh phát động sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân thông qua các phong trào thi đua lao động sản xuất, các phong trào xã hội thật sinh động, đa dạng và thiết thực.

Đặc biệt quan tâm cổ vũ và khuyến khích nhân dân, các thành phần kinh tế đẩy mạnh ứng dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đổi mới công tác tổ chức quản lý, tạo ra các sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam, cung ứng cho thị trường trong nước và tham gia xuất khẩu vào thị trường quốc tế. Mặt khác, tiếp tục hưởng ứng các chương trình xã hội như hỗ trợ người nghèo, các chương trình nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa,…

4. MTTQ và các đoàn thể cần chú trọng, đặc biệt quan tâm chăm lo đến quyền lợi và bảo vệ những quyền lợi chính đáng của nhân dân, có các hoạt động thiết thực giúp đỡ nhất là những người nghèo, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn. Tùy địa bàn dân cư, cần đẩy mạnh xây dựng các mô hình nhân dân tự quản, xây dựng các khu dân cư văn hóa, các làng, xã nông thôn kiểu mới; không ngừng giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc;….

5. Về phần mình, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh hết sức coi trọng vai trò của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể nhân dân; sẽ ủng hộ và tạo điều kiện tốt nhất để MTTQ Việt Nam và các đoàn thể nhân dân phát huy hết chức năng của mình. Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp luôn lắng nghe và tiếp thu mọi đóng góp của MTTQ vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Kính thưa các vị đại biểu!

Trong ngày làm việc hôm qua (17-7), Đại hội đã tiến hành đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam phù hợp với tình hình mới. Đại hội cũng nêu cao trách nhiệm, hiệp thương dân chủ cử ra Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV gồm 75 ông, bà, bảo đảm số lượng, thành phần, tiêu chuẩn, tính kế thừa và phát triển.

Đồng thời cử Đoàn đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân Bắc Giang đi dự Đại hội lần thứ IX MTTQ Việt Nam. Tôi xin chúc mừng các vị ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV. Tôi mong rằng Ủy ban MTTQ tỉnh khóa mới thực sự là trung tâm đoàn kết, đem hết nhiệt tình, trách nhiệm, uy tín, trí tuệ để cống hiến cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, lãnh đạo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội MTTQ tỉnh nhiệm kỳ mới.

Với truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam và những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua của MTTQ các cấp tỉnh Bắc Giang, tôi tin tưởng công tác mặt trận trong tỉnh thời gian tới tiếp tục có những bước phát triển mới; MTTQ và các tổ chức thành viên sẽ vững bước cùng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bắc Giang thi đua xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết

Thành công, thành công, đại thành công”.

Xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ mặt trận; động viên các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sáng tạo *
(BGĐT)- Ngày 17 và 18-7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc (MTTQ) tỉnh Bắc Giang long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đến dự và phát biểu chỉ đạo. Báo Bắc Giang xin giới thiệu bài phát biểu của đồng chí Trần Thanh Mẫn. 
 
MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang: Dấu ấn một nhiệm kỳ
(BGĐT) - Phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, trong những năm qua, MTTQ các cấp tỉnh Bắc Giang và các tổ chức thành viên đã thực hiện tốt chức năng, vai trò tập hợp các giai cấp, các tầng lớp, các dân tộc, tôn giáo và các thành phần trong xã hội thành khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc, chung sức, chung lòng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
 
Sẵn sàng cho Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIV
(BGĐT) - Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024, trên các địa bàn khu dân cư hàng loạt công trình, phần việc được các đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân gấp rút hoàn tất. Bắc Giang đã sẵn sàng cho một kỳ đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”. 
 
(*)-Đầu đề do tòa soạn đặtảnh Bí thư, bài phát biểu, toàn văn, Đại hội MTTQ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIV
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất