Văn phòng UBND tỉnh không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu
Cập nhật: 21:00 | 11/01/2019

 

 

(BGĐT) - Chiều ngày 11-1, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác văn phòng năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Lại Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và Văn phòng HĐND-UBND các huyện, thành phố, sở, ngành thuộc UBND tỉnh. 

UBND tỉnh Bắc Giang, Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang, Tổng kết công tác văn phòng

Đồng chí Lại Thanh Sơn phát biểu tại hội nghị.

Trong năm 2018, Văn phòng UBND tỉnh đã chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, phục vụ kịp thời và có hiệu quả hoạt động của UBND tỉnh. Nổi bật là tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh điều hành thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 16,%, đứng thứ 3 cả nước; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (tính đến ngày 24-12-2018) đạt khoảng 9,3 nghìn tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt hơn 8,4 nghìn tỷ đồng, vượt 66% dự toán, cao nhất từ trước đến nay...

Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước; rà soát sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của một số cơ quan thuộc UBND tỉnh. Tổ chức sắp xếp tổng thể đơn vị hành chính cấp xã và thôn tổ dân phố đến năm 2020. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên mọi lĩnh vực... 

Đối với văn phòng các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh và văn phòng HĐND - UBND các cấp đã thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ; việc xây dựng, cập nhật hồ sơ KT-XH được quan tâm thực hiện, phục vụ tốt cho công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo cơ quan, đơn vị. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác văn phòng vẫn còn một số tồn tại như: Chất lượng tham mưu, đề xuất, thẩm tra, phản biện của hệ thống các Văn phòng còn chậm đổi mới; công tác tham mưu, chuẩn bị các cuộc họp, buổi làm việc đôi khi thiếu chủ động. Nhiệm vụ hành chính, quản trị, phục vụ thiếu tính chuyên nghiệp, còn xảy ra sai sót; sự phối hợp giữa văn phòng và cơ quan chuyên môn chưa tốt... 

UBND tỉnh Bắc Giang, Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang, Tổng kết công tác văn phòng

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lại Thanh Sơn trao Bằng khen cho hai cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, đó là: Tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu cho lãnh đạo các cấp chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH; làm tốt công tác văn thư, lưu trữ, nghiệp vụ hành chính và bảo mật; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin.

Các cơ quan văn phòng cần chủ động phối hợp xây dựng nội dung, chương trình, đề án trình Chủ tịch và UBND tỉnh; tổng hợp, hoàn thiện đầy đủ các báo cáo định kỳ, đột xuất, chuyên đề theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh và gửi đúng thời gian theo quy định. 

Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện tiết kiệm chi tiêu, phòng chống tham nhũng; nâng cao chất lượng các chuyên trang trên Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh; quan tâm công tác khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến; thường xuyên mở các lớp tập huấn về công tác văn phòng...

Phát biểu tại đây, đồng chí Lại Thanh Sơn ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động công tác văn phòng thời gian qua. Đồng chí yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh đầu tư thời gian hơn nữa để nghiên cứu các văn bản nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu, kiểm soát văn bản, giải quyết công việc bảo đảm nhanh, chính xác, kịp thời, có tầm nhìn dài hạn. 

Tăng cường đôn đốc, kiểm tra các sở, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao đúng hạn. Phối hợp với các sở, cơ quan nghiên cứu, tham mưu có mục tiêu, chiến lược các chương trình, đề án, cơ chế chính sách phát triển KT-XH, an ninh quốc phòng... Nắm chắc tình hình thực tế ở địa phương để kịp thời phản ánh đến Thường trực UBND tỉnh; đổi mới cách thức tổ chức hội nghị, cuộc họp, đón tiếp khách. Một số công tác nội bộ cần được chuẩn hóa thành quy trình, hướng đến sự chuyên nghiệp. 

Quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin. Đội ngũ cán bộ văn phòng tích cực trau dồi nghiệp vụ, nâng cao tính nhạy bén, sáng tạo. 

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lại Thanh Sơn trao Bằng khen cho 2 cá nhân tiêu biểu; nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được Chủ tịch UBND tỉnh, Đảng ủy Văn phòng, Văn phòng UBND tỉnh khen thưởng.

Khôi Nguyên

UBND tỉnh Bắc Giang, Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang, Tổng kết công tác văn phòng
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất