Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Dân vận không chỉ làm cho dân tin, còn phải làm cho dân ấm no, hạnh phúc, an toàn.
Cập nhật: 14:05 | 10/01/2019

 

 

(BGĐT) - Ngày 10-1, Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Ban Dân vận T.Ư tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm Dân vận chính quyền 2018”, triển khai nhiệm vụ năm 2019. 

(BGĐT) - Ngày 10-1, Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Ban Dân vận T.Ư tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm Dân vận chính quyền 2018”, triển khai nhiệm vụ năm 2019. 

Tham dự tại điểm cầu T.Ư có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng: Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Bí thư T.Ư Đảng: Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính T.Ư; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và nhiều đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành. 

Tại điểm cầu Bắc Giang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn và lãnh đạo các sở, ban, ngành; bí thư các huyện ủy, thành ủy… dự. 

Người dân đồng thuận cao

Thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018, chính quyền, cơ quan nhà nước các cấp tiếp tục quán triệt, thể chế hóa quan điểm của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận thành chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực đời sống xã hội, đáp ứng quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. 

Với chủ đề: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, bằng nhiều giải pháp đồng bộ từ T.Ư đến cơ sở đã tạo bước chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận. Trong xây dựng chính sách pháp luật đã chú trọng lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến đóng góp, phản biện của MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội và các tầng lớp nhân dân trước khi ban hành, đặc biệt là trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư, chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng giao thông; an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, văn hóa, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Công tác dân vận, Năm Dân vận chính quyền 2018

Quang cảnh tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang.

Thông qua đó, các chính sách, pháp luật được đi vào cuộc sống, tạo sự ủng hộ, đồng thuận cao trong nhân dân, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH năm 2018 đã minh chứng cho điều đó. 12/12 chỉ tiêu Quốc hội giao đều hoàn thành toàn diện, trong đó nổi bật là GDP đạt mức tăng trưởng ấn tượng 7,08%, GDP bình quân đầu người đạt 2.587USD. Tất cả các ngành, lĩnh vực đều phát triển khá với nhiều nhân tố mới, động lực mới. 

Công khai, minh bạch các quy định, cơ chế chính sách

Phát biểu tại điểm cầu T.Ư, đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang dẫn chứng một số thành tích, thành tựu nổi bật của đất nước trong năm 2018. Đồng chí khẳng định: Nhân dân rất phấn khởi trước những kết quả đạt được; tin tưởng vào đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Theo đồng chí, thành công đó có 50% là kết quả của công tác dân vận. Tại Bắc Giang, các cấp uỷ đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, vận động nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, nhất là trong việc đóng góp xây dựng nông thôn mới. Tư tưởng của đại đa số nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, tích cực tham gia các cuộc vận động tại địa phương, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT-XH, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Công tác dân vận, Năm Dân vận chính quyền 2018

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Bùi Văn Hải phát biểu tại điểm cầu Trung ương.

Lấy ví dụ về kết quả công tác dân vận trong việc huy động nhân dân đồng thuận, đóng góp tiền của, ngày công, hiến đất để làm đường giao thông nông thôn (hơn 1.000km trong năm 2018) của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Cán bộ Nhà nước nói chung và cán bộ làm công tác dân vận nói riêng không những phải thuộc chính sách, pháp luật mà còn phải biết giải thích chính sách, đủ năng lực giải trình để người dân hiểu, làm cho người dân đồng thuận, ủng hộ. Bên cạnh đó, việc bố trí cán bộ làm việc ở bộ phận “một cửa”, tiếp công dân phải là người nhẹ nhàng, cởi mở, mát tính, giao tiếp ứng xử có văn hóa, kiên trì lắng nghe ý kiến người dân, nhẹ nhàng giải thích, thuyết phục để dân hiểu. 

Năm 2019, công tác dân vận của Bắc Giang tập trung vào vấn đề tổ chức, sắp xếp bộ máy theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 6; công tác giải phóng mặt bằng, những vấn đề bức xúc ở cơ sở. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải đề nghị T.Ư cần cụ thể hóa, quy chế hóa hơn nữa những quy định của pháp luật để thuận lợi cho việc áp dụng ở cơ sở; xem xét cho địa phương cơ chế, chính sách, thẩm quyền để đưa ra tập thể bàn bạc, thống nhất nhằm giải quyết dứt điểm, có lý có tình những vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài. Tiếp tục công khai, minh bạch các quy định, cơ chế chính sách đến người dân, tăng cường chế độ giải trình.

Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác dân vận trong sự phát triển KT- XH, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước. Chính phủ chọn năm 2018 là “Năm Dân vận chính quyền” nhằm đẩy mạnh công tác dân vận, góp phần quan trọng hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đảng, nhân dân giao phó. 

Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng hiện nay một bộ phận nhân dân còn gặp nhiều khó khăn trong đời sống, khiếu kiện đông người phức tạp vẫn xảy ra, xã hội vẫn có một số nơi bất ổn, mâu thuẫn. Người dân còn bị phiền hà về thủ tục hành chính rườm rà, mất nhiều thời gian giải quyết; tình trạng tham nhũng vặt còn diễn ra phổ biến. Một bộ phận không nhỏ cán bộ còn nhũng nhiễu, gây phiền hà, chưa gần dân, chưa hiểu được những điều mong muốn chính đáng của nhân dân. Không ít cán bộ nhất là ở cơ sở mất dân chủ, không muốn đối thoại với nhân dân, ngại tiếp công dân, không chịu lắng nghe công dân giải thích. Thủ tướng đề nghị chính quyền các cấp, cán bộ phải quan tâm hơn nữa đến việc lắng nghe dân nói; phải đặt công tác dân vận lên trước.

Thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu: Thứ nhất, tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch phối hợp thực hiện “Năm Dân vận chính quyền” 2019 giữa Ban Dân vận T.Ư và Ban Cán sự Đảng Chính phủ; phải phối hợp chặt chẽ từ cơ sở, từ địa phương đến T.Ư. Đề nghị các bộ, ngành T.Ư, các cấp chính quyền triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng về công tác dân vận. 

Thứ hai, thực hiện nghiêm túc Luật Tiếp công dân theo quy định; không để người dân bức xúc khiếu kiện kéo dài. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhất là những vụ việc khiếu kiện đông người, ồn ào. 

Thứ ba, công tác dân vận chính quyền không chỉ làm cho dân tin mà còn phải hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; phải làm cho dân được ấm no, hạnh phúc; người dân phải được bảo vệ, phải được an toàn.

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy Nhà nước, tinh giản gọn nhẹ, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Nâng cao đạo đức công vụ, hiệu quả công tác phục vụ nhân dân của chính quyền các cấp, nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu. Giảm chi phí, thiệt hại cho người dân và doanh nghiệp thông qua công nghệ thông tin; ngăn chặn có hiệu quả những chi phí không chính thức. Xử lý nghiêm cả hành vi tham nhũng vặt.

Thứ năm, tăng cường thực hiện dân chủ ở cơ sở, dân chủ đi đôi với kỷ cương, phép nước. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm minh khi vi phạm pháp luật.

Thứ sáu, tiếp tục đẩy mạnh, làm tốt công tác truyền thông, tạo sự đồng thuận, tin tưởng của người dân thông qua những kênh thông tin chính thống. Tuyên truyền đa dạng, trực quan, sinh động trong đó có cả công tác dân vận…

Nhân dịp này, Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Ban Dân vận T.Ư ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện “Năm Dân vận chính quyền” 2019.

Thu Phong

  

     

     
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Công tác dân vận, Năm Dân vận chính quyền 2018
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất