Thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND cấp tỉnh
Cập nhật: 08:38 | 23/10/2018

 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14 về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND cấp tỉnh.

Nghị quyết quy định thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND cấp tỉnh thành Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tại 10 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gồm: Bắc Kạn, Đà Nẵng, Hà Giang, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Quảng Ninh, Tây Ninh, Thái Bình, TP Hồ Chí Minh và Tiền Giang. Khuyến khích các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác chủ động thực hiện thí điểm theo quy định tại Nghị quyết này. Thời gian thực hiện thí điểm từ ngày 1-1-2019 đến hết ngày 31-12- 2019.

Thí điểm, hợp nhất, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND cấp tỉnh

Ban hành Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14 về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND cấp tỉnh.

Trường hợp đến hết ngày 31-12-2019 mà các luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương chưa có hiệu lực pháp luật thì Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND cấp tỉnh ở những nơi thực hiện thí điểm tiếp tục hoạt động theo quy định của Nghị quyết này cho đến khi các luật sửa đổi, bổ sung các luật trên có hiệu lực thi hành.

Nghị quyết quy định biên chế công chức của Văn phòng nằm trong tổng biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước của địa phương và không vượt quá tổng biên chế hiện có của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND cấp tỉnh trước khi hợp nhất.

Biên chế công chức của Văn phòng do UBND cấp tỉnh quản lý, được xác định theo vị trí việc làm, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị. Biên chế công chức của Văn phòng không bao gồm đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách và Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Các địa phương thực hiện thí điểm tổng kết việc thực hiện Nghị quyết này, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ trước ngày 1-1-2020.

Trà Vinh hợp nhất Văn phòng cấp ủy với Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện
Thực hiện Nghị quyết số 18 – NQ/T.Ư của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, tỉnh Trà Vinh đang tiến hành việc hợp nhất Văn phòng cấp ủy với Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện, thị xã, thành phố trực thuộc (gọi chung là cấp huyện).
 
Thí điểm hợp nhất 3 Văn phòng ở 10 tỉnh, thành phố
Văn phòng chung tương đối độc lập trong công tác tham mưu phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND cấp tỉnh.
 
Lấy ý kiến về dự thảo Đề án thí điểm hợp nhất 3 văn phòng ĐBQH, HĐND và UBND cấp tỉnh
Nhiều ý kiến cho rằng việc hợp nhất 3 văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, UBND, Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh là cần thiết, nhưng cần thận trọng.
 

Theo TTXVN

Thí điểm, hợp nhất, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND cấp tỉnh
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất