Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết T.Ư 6
Cập nhật: 11:10 | 05/06/2018

 

(BGĐT) - Ngày 30-5, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Bắc Giang ban hành Kế hoạch số 47- KH/TU thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. 

Kế hoạch đề ra nhiệm vụ chung: Thực hiện nghiêm việc tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 01-KH/TU ngày 29-10-2015 của BTV Tỉnh ủy, bảo đảm đúng lộ trình, đạt mục tiêu đề ra. Chấm dứt việc tự ký hợp đồng lao động không thuộc chỉ tiêu biên chế được giao ở tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị được ngân sách nhà nước bảo đảm (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ hoàn toàn về tài chính). 

Thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhất là cơ cấu tổ chức bộ máy bên trong các sở, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. 

Trong Kế hoạch số 47, BTV Tỉnh ủy đề ra lộ trình sắp xếp một số cơ quan, đơn vị. Cụ thể như: Sắp xếp, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý theo hướng: Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh hoạt động kiêm nhiệm; chuyển cơ quan thường trực của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh về trực thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh thành Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 

Sắp xếp lại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc các cơ quan tham mưu, đơn vị sự nghiệp của Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh theo hướng mỗi ban, cơ quan của Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh giảm từ 1 - 3 phòng (ban); nhập văn phòng của các ban, cơ quan của Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh với các phòng, ban chuyên môn. Bố trí trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện...

Mời bạn đọc xem toàn văn Kế hoạch số 47 tại đây Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bắc Giang, kế hoạch thực hiện Nghị quyết T.Ư 6, tinh gọn bộ máy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bắc Giang, kế hoạch thực hiện Nghị quyết T.Ư 6, tinh gọn bộ máy
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất