Triển khai công tác Tư pháp năm 2018, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chỉ đạo:
Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
Cập nhật: 15:33 | 25/12/2017

 

(BGĐT) - Ngày 25-12, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2018. Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long chủ trì. Dự tại điểm cầu Bắc Giang có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn; Đoàn ĐBQH khu vực tỉnh Bắc Giang cùng một số sở, ban, ngành tỉnh.

 

Triển khai,  công tác Tư pháp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, chỉ đạo,  Chú trọng,  xây dựng,  đội ngũ cán bộ, công chức,  đáp ứng yêu cầu,  nhiệm vụ

Đồng chí Lại Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự, chủ trì ở điểm cầu Bắc Giang.

Năm 2017, công tác tư pháp được triển khai toàn diện, thu được kết quả trên nhiều lĩnh vực. Việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh có nhiều chuyển biến. Bộ Tư pháp cùng các Bộ, ngành đã giúp Chính phủ xây dựng, trình Quốc hội thông qua 20 luật, nghị quyết; các Bộ, cơ quan đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 1.105 văn bản (tăng 18 văn bản so với năm 2016). Công tác phát triển đội ngũ luật sư, xã hội hóa hoạt động công chứng; phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải cơ sở, theo dõi thi hành pháp luật; đào tạo và bồi dưỡng cán bộ tư pháp, pháp luật; cải cách thủ tục hành chính... được chú trọng, triển khai hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tư pháp năm 2017 vẫn còn một số hạn chế, bất cập như: Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật dù đã đổi mới nhưng vẫn chưa sát với đặc thù từng địa bàn, lĩnh vực, nhóm đối tượng; chưa thu hút được nhiều nguồn lực tham gia, nội dung phổ biến, giáo dục còn dàn trải, hiệu quả chưa cao. Số việc và tiền có điều kiện chưa thi hành xong chuyển kỳ sau còn nhiều, vi phạm pháp luật trong công tác thi hành án dân sự có chiều hướng gia tăng...

Tại tỉnh Bắc Giang, công tác tư pháp được UBND tỉnh tổ chức thực hiện theo đúng chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, nhiều lĩnh vực đạt hiệu quả cao. UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành, triển khai thực hiện 18 kế hoạch và các công văn hướng dẫn. Thực hiện biên soạn, in ấn, phát hành 17 tờ gấp, cuốn tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật với số lượng hơn 40 nghìn bản. Duy trì 2.495 tổ hòa giải với hơn 17.200 hòa giải viên. Thực hiện tốt các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành kế hoạch phối hợp với các sở, ngành, huyện, thành phố rà soát, cắt giảm từ 25-30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Các nhiệm vụ trọng tâm được tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện, việc điều hành tiếp tục được đổi mới theo hướng sâu sát, cụ thể, toàn diện và kịp thời. 

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe một số báo cáo chuyên đề như: Hướng dẫn xử lý một số khó khăn, vướng mắc trong thi hành Luật đấu giá tài sản; tăng cường công tác xử lý văn bản trái pháp luật và đẩy mạnh việc khai thác, sử dụng Bộ pháp điển…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận, biểu dương những kết quả mà ngành tư pháp cả nước đạt được trong năm 2017. Đồng chí nhấn mạnh, để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, ngành tư pháp cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất, đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ; nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức ngành tư pháp. Tiếp tục thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu thi hành án dân sự; tăng cường theo dõi thi hành án hành chính, xây dựng và thực hiện các giải pháp giảm số lượng án tồn đọng, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án kinh tế, tham nhũng, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân vào tính nghiêm minh của pháp luật vào cơ quan tư pháp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, tăng cường đối thoại trực tiếp với công dân, không để phát sinh những vụ khiếu nại, tố cáo vượt cấp, phức tạp, kéo dài; kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh và cảnh báo, phòng ngừa vi phạm trong toàn hệ thống thi hành án dân sự; xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật, sách nhiễu người dân và doanh nghiệp. Phối hợp tham mưu xử lý tốt các vấn đề pháp lý trong quá trình hội nhập quốc tế. 

Quốc Trường

Triển khai, công tác Tư pháp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, chỉ đạo, Chú trọng, xây dựng, đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất