Cố ý gây thương tích

Cố ý gây thương tích
(21:18 | 11/10/2017)