Quan tâm kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tư pháp
Cập nhật: 20:02 | 10/01/2018

 

(BGĐT) - Ngày 10-1, Sở Tư pháp Bắc Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2017; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. 

Quan tâm,  kiện toàn,  nâng cao,  chất lượng,  đội ngũ,  cán bộ tư pháp

Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2017.

Năm 2017, Sở Tư pháp đã tham gia ý kiến vào 87 dự thảo văn bản, thẩm định 66 dự thảo văn bản, hoàn thiện 31 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), qua đó góp phần tích cực vào việc bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ và khả thi của các văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) được quan tâm. 

Trong năm, Sở đã biên soạn, in ấn và phát hành 4 tờ gấp pháp luật, 13 cuốn tài liệu PBGDPL với số lượng hơn 40 nghìn bản. Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL) thuộc Sở Tư pháp tổ chức 136 đợt TGPL lưu động; tiếp nhận, tư vấn và giải quyết 995 yêu cầu TGPL; thụ lý, cử luật sư cộng tác viên, trợ giúp viên tham gia tố tụng 112 vụ việc… 

Tuy nhiên, chất lượng công tác rà soát, tự kiểm tra văn bản của một số sở, ngành, phòng Tư pháp huyện, thành phố còn hạn chế; công tác chấm điểm đánh giá tiếp cận pháp luật ở một xã còn mang tính hình thức, kết quả đánh giá còn chưa phản ánh đúng tình hình thực tiễn của địa phương; kinh phí dành cho công tác PBGDPL ở cấp huyện, xã còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; việc củng cố, kiện toàn đội ngũ công chức tư pháp cấp huyện, xã ở một số nơi còn chậm...

Thời gian tới, ngành tư pháp tập trung thực hiện một số nội dung như: Phối hợp với các cơ quan liên quan kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ tư pháp, nhất là ở cấp cơ sở; tăng cường phối hợp với các cấp, ngành, đoàn thể thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp PBGDPL; nâng cao hiệu quả hoạt động PBGDPL theo các chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, an toàn giao thông. Phát huy vai trò đội ngũ cán bộ pháp chế sở, ngành trong việc tham gia ý kiến, xây dựng dự thảo văn bản QPPL của ngành và đóng góp ý kiến vào các dự án, dự thảo văn bản luật, văn bản QPPL của T.Ư. 

Cùng đó, quan tâm hướng dẫn nghiệp vụ công tác pháp chế cho đội ngũ cán bộ tại các sở, ngành và doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn. Rà soát, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật các cấp. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tư pháp. Biên soạn, in tài liệu, tờ rơi, tờ gấp để tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật đến cán bộ, nhân dân. Tiếp tục thực hiện tốt hoạt động tư vấn, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng theo yêu cầu của người được TGPL bảo đảm việc TGPL kịp thời, chính xác và đúng pháp luật.

Nhân dịp này, 8 tập thể, 24 cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2017 được Giám đốc Sở Tư pháp khen thưởng.

Việt Anh

Quan tâm, kiện toàn, nâng cao, chất lượng, đội ngũ, cán bộ tư pháp
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất